•ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ•

NEOPOR® се характеризира с изключителната си топлоизолационна ефективност, което го прави днес НОВА БАЗА за БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ в областта на топлоизолацията.

•ШУМОИЗОЛАЦИЯ•

Лабораторните изследвания на немския строителен институт доказват, че употребата на NEOPOR® за изолация в строителството намалява до 18 dB шума в изолирания обект.

•ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИЯ•

Концентрацията на графит в материала допринася за отразяване на UV-лъчите. Така NEOPOR® се превръща в единствен защитник от радиация.

•ПОЖАРОЗАЩИТА•

NEOPOR® ни убеждава в способностите си и в областта на пожарозащитата. След специални изследвания на немския институт по строителство NEOPOR® бе класиран в групата на негоримите материали от клас B1 по DIN 4102.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА BASF®
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО!

 
 
 
 

МАТЕРИАЛЪТ

 NEOPOR® е топлоизолационен материал от ново поколение. Технологичните новости, разработени от изследователските лаборатории на BASF®, вече са на пазара. Физическите параметри на NEOPOR® го правят един революционен продукт, идеален за топло- и шумоизолация на сгради, осигурявайки им непознат до днес изолационен ефект.
 Уникалността на NEOPOR® е очевидна. Материалът е представен в изискан графитеносив цвят, разкриващ голямата тайна.
 Елементът, който прави NEOPOR® продукт - единствен по рода си, е ГРАФИТЪТ. Графитните частици, вградени в структурата на материала, играят много важна роля в процеса на съприкосновение между NEOPOR® и топлинното лъчение. По-конкретно, възпрепятстват преминаването му като отразяват излъчването, намалявайки чувствително топлинното поглъщане на материала. Трябва да се отбележи и фактът, че графитът със своите уникални свойства отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV-лъчи, което го прави освен прекрасен изолатор и сигурен защитник от проникване на радиация в сградата.

Графичното изображение показва топлинната проводимост λ [mw/mK] според плътността на изследвания материал d [kg/m3].

BASF® успя да намали коефициента на топлопроводимост λ, вграждайки молекули графит в структурата на материала. Графитът има свойството да отразява и разпръсква топлината, подобрявайки осезаемо топлоизолационните свойства на материала.

 NEOPOR® е революционен топлоизолационен продукт, доказващ по-високите топлоизолационни параметри на графитния EPS на BASF® с плътност d=25 kg/m3, сравнен с XPS.


ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.