През м. март'2006 г. стартира нов вариант на продукта Neopor®
с плътност: 20 kg/m3, размери на лист: 1 m / 0.5 m и атрактивна цена!